line

GEKITEKI ID

Director / CGI by TAKCOM
CGI: Shota Oga, Kazumasa Kimura
Sound by Himuro Yoshiteru
Creative Director: Daisuke Moriuchi (NHK Enterprises)